Όροι χρήσης

Σε όλη την ιστοσελίδα, οι όροι "εμείς", "εμάς" και "μας" ανήκουν στην ίδια την windowbreaker.net. Προσφέρουμε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών και υπηρεσιών που διατίθενται από αυτή την πλατφόρμα σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζετε και αποδέχεστε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τις ανακοινώσεις που αναφέρονται εδώ.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες του. Εάν οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών ερμηνεύονται ως προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Τμήμα 1 - Όροι ηλεκτρονικού καταστήματος

Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους χρήσης, αναγνωρίζετε ότι έχετε ενηλικιωθεί στην πολιτεία ή την επαρχία στην οποία διαμένετε ή ότι έχετε ενηλικιωθεί στην πολιτεία ή την επαρχία στην οποία διαμένετε και έχετε συμφωνήσει ότι θα επιτρέψουμε σε οποιοδήποτε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος σας να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο.

Απαγορεύεται η χρήση των προϊόντων μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό και η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς δεν πρέπει να παραβιάζει τους νόμους που ισχύουν στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων). Πρέπει να αποφεύγετε τη μετάδοση οποιωνδήποτε σκουληκιών, ιών ή οποιουδήποτε κώδικα καταστροφικής φύσης. Οποιαδήποτε παράβαση ή παραβίαση των παρόντων Όρων θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των Υπηρεσιών σας.

Τμήμα 2 - Γενικοί όροι

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε ατόμου ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Αναγνωρίζετε ότι το περιεχόμενό σας (εξαιρουμένων των πληροφοριών πιστωτικής κάρτας) ενδέχεται να μεταδίδεται χωρίς κρυπτογράφηση και ενδέχεται να περιλαμβάνει μεταδόσεις σε διάφορα δίκτυα και αλλαγές ώστε να συμμορφώνεται και να προσαρμόζεται στις τεχνικές απαιτήσεις των διασυνδεδεμένων δικτύων ή συσκευών.

Συναινείτε να μην αναπαράγετε, αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, μεταπωλείτε ή εκμεταλλεύεστε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας, τη χρήση της Υπηρεσίας ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε επαφής στην ιστοσελίδα μέσω της οποίας παρέχεται η υπηρεσία, χωρίς ρητή γραπτή άδεια από εμάς.

Τμήμα 3 - Ακρίβεια Πληρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών

Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι εάν οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ανακριβείς, ελλιπείς ή μη ενημερωμένες. Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου προσφέρεται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε αυτό ή να χρησιμοποιείται ως το μοναδικό θεμέλιο για τη λήψη αποφάσεων, χωρίς να συμβουλευτείτε πρωτογενείς, ακριβέστερες, πληρέστερες ή πιο έγκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στο περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη.

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει ορισμένα ιστορικά δεδομένα. Τα ιστορικά δεδομένα, λόγω της φύσης τους, ενδέχεται να μην είναι τρέχοντα και παρέχονται αποκλειστικά για την αναφορά σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου όποτε είναι απαραίτητο, ωστόσο δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπό μας. Αναγνωρίζετε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές που πραγματοποιούνται στον ιστότοπό μας.

Τμήμα 4 - Τροποποιήσεις της υπηρεσίας και των τιμών

Οι τιμές των προϊόντων μας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενό της) χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, αλλαγές τιμών, αναστολές ή τερματισμούς της Υπηρεσίας.

Τμήμα 5 - Προϊόντα ή υπηρεσίες (κατά περίπτωση)

Προσπαθήσαμε να αναπαραστήσουμε τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας στο κατάστημα με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Ωστόσο, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η απεικόνιση των χρωμάτων στην οθόνη του υπολογιστή σας θα είναι απολύτως ακριβής.

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να είναι αποκλειστικά προσβάσιμα μέσω του δικτυακού τόπου. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένες ποσότητες και είναι επιλέξιμα για επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο όπως περιγράφεται στην Πολιτική Επιστροφής.

Διατηρούμε το δικαίωμα, αν και όχι την υποχρέωση, να περιορίσουμε την πώληση των προϊόντων ή υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε άτομο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Ενδέχεται να ασκήσουμε αυτή τη διακριτική ευχέρεια κατά περίπτωση. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε ποσοτικά όρια σε οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχουμε.

Όλες οι περιγραφές ή οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αποκλειστικά κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε προϊόντος ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά για προϊόν ή υπηρεσία που παρουσιάζεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όπου απαγορεύεται από το νόμο.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αποκτάτε ή λαμβάνετε θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, ούτε ότι τυχόν σφάλματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν.

Τμήμα 6 - Ακρίβεια των πληροφοριών χρέωσης και λογαριασμού

Διατηρούμε την εξουσία να απορρίψουμε οποιαδήποτε παραγγελία που μας κάνετε. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Τέτοιοι περιορισμοί ενδέχεται να ισχύουν για παραγγελίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ίδιου λογαριασμού πελάτη, της ίδιας πιστωτικής κάρτας και/ή παραγγελίες που χρησιμοποιούν πανομοιότυπες διευθύνσεις χρέωσης και/ή αποστολής. Εάν αποφασίσουμε να τροποποιήσουμε ή να ακυρώσουμε μια παραγγελία, θα καταβάλλουμε προσπάθειες να σας ενημερώσουμε επικοινωνώντας με το email ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που δώσατε κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Συναινείτε να παρέχετε τρέχοντα, πλήρη και ακριβή στοιχεία αγοράς και λογαριασμού για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας. Επιπλέον, συμφωνείτε να ενημερώνετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλες σχετικές πληροφορίες, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, οι αριθμοί πιστωτικών καρτών και οι ημερομηνίες λήξης, για να διευκολύνετε την ολοκλήρωση των συναλλαγών σας και να μας επιτρέψετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν είναι απαραίτητο.

Ενότητα 7 - Σύνδεσμοι τρίτων

Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να ενσωματώνουν υλικό από τρίτους.

Οι σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας ανακατευθύνουν σε ιστότοπους που δεν σχετίζονται με εμάς. Δεν αναλαμβάνουμε να ελέγξουμε ή να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο ή την ακρίβεια αυτών των δικτυακών τόπων τρίτων και δεν εγγυόμαστε ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό ή δικτυακούς τόπους που παρέχονται από τρίτους ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που προκύπτει από την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με ιστότοπους τρίτων. Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή, παρακαλείστε να μελετήσετε διεξοδικά τις πολιτικές και τις πρακτικές του τρίτου μέρους και να βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε. Τυχόν παράπονα, αξιώσεις, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στο τρίτο μέρος.

Ενότητα 8 - Σχόλια χρηστών, ανατροφοδότηση και άλλες υποβολές

Εάν, κατόπιν αιτήματός μας, υποβάλετε συγκεκριμένο υλικό ή εάν παρέχετε οικειοθελώς δημιουργικές ιδέες, υποδείξεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλο περιεχόμενο, είτε μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου (συλλογικά αναφερόμενα ως "σχόλια"), συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, χωρίς περιορισμό, τα σχόλιά σας σε οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της επεξεργασίας, αντιγραφής, δημοσίευσης, διανομής και μετάφρασής τους. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να:

 1. Διατηρήστε τα σχόλια εμπιστευτικά,
 2. Παρέχετε αποζημίωση για τυχόν σχόλια,
 3.  Απαντήστε σε τυχόν σχόλια.

Διατηρούμε το δικαίωμα, αν και δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο που, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, θεωρούμε ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιλήψιμο ή ότι παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μέρους ή τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, ιδιωτικότητας, προσωπικότητας ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν συκοφαντικό, παράνομο, καταχρηστικό ή άσεμνο υλικό, ούτε θα περιέχουν ιούς υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσαν δυνητικά να διαταράξουν τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου. Απαγορεύεται η χρήση ψευδούς διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η προσποίηση ότι είστε κάποιος άλλος από εσάς ή η παραπλάνηση μας ή τρίτων σχετικά με την προέλευση οποιουδήποτε σχολίου. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των σχολίων που κάνετε. Δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο.

Τμήμα 9 - Προσωπικές πληροφορίες

Η υποβολή των προσωπικών σας πληροφοριών μέσω του ιστότοπου υπόκειται στην Πολιτική απορρήτου, το οποίο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα δεδομένα σας.

Τμήμα 10 - Σφάλματα, ανακρίβειες και παραλείψεις

Κατά καιρούς, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις τυπογραφικών σφαλμάτων, ανακριβειών ή παραλείψεων στις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπό μας ή μέσω της Υπηρεσίας. Αυτά μπορεί να αφορούν περιγραφές προϊόντων, τιμές, προσφορές, προσφορές, έξοδα αποστολής προϊόντων, χρόνους διαμετακόμισης και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε οποιαδήποτε τέτοια λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες ή να ακυρώνουμε τις παραγγελίες, εάν διαπιστωθεί ότι οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβής, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (ακόμη και αφού έχετε πραγματοποιήσει την παραγγελία σας).

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε, να αναθεωρούμε ή να διευκρινίζουμε τις πληροφορίες που παρέχονται στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από το νόμο. Η απουσία καθορισμένης ημερομηνίας ενημέρωσης ή ανανέωσης εντός της Υπηρεσίας ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν έχουν αναθεωρηθεί ή ενημερωθεί.

Τμήμα 11 - Απαγορευμένες χρήσεις

Εκτός από άλλες απαγορεύσεις που περιγράφονται στους Όρους χρήσης, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες,

 • Παρακίνηση άλλων να προβούν σε παράνομες πράξεις,

 • Παραβίαση οποιωνδήποτε διεθνών, ομοσπονδιακών, επαρχιακών ή πολιτειακών κανονισμών, κανόνων, νόμων ή τοπικών διαταγμάτων,

 • Παραβίαση ή παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων,

 • Παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφήμιση, υποτίμηση, εκφοβισμό ή διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία,

 • Παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών,

 • Ανέβασμα ή μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου τύπου κακόβουλου κώδικα που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας, των σχετικών ιστότοπων, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου,

 • Συλλογή ή παρακολούθηση των προσωπικών πληροφοριών άλλων,

 • Συμμετοχή σε spamming, phishing, pharming, pretexting, spidering, crawling ή scraping,

 •  Χρήση της Υπηρεσίας για οποιονδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό,

 • Παρεμβολή ή παράκαμψη των λειτουργιών ασφαλείας της Υπηρεσίας, των σχετικών ιστότοπων, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε από αυτές τις απαγορευμένες χρήσεις.

Τμήμα 12 - Αποποίηση εγγυήσεων- Περιορισμός ευθύνης

Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα. Αποδέχεστε ότι ενδέχεται περιστασιακά να αναστείλουμε την υπηρεσία για αόριστο χρονικό διάστημα ή να την τερματίσουμε ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς.

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η υπηρεσία, καθώς και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παρέχονται μέσω της υπηρεσίας, προσφέρονται (εκτός εάν ρητά δηλώνεται από εμάς) "ως έχουν" και "ως διατίθενται" για τη χρήση σας, χωρίς δηλώσεις, εγγυήσεις ή όρους οποιουδήποτε είδους, είτε ρητούς είτε σιωπηρούς. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις σιωπηρές εγγυήσεις ή όρους εμπορευσιμότητας, ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανθεκτικότητας, τίτλου και μη παραβίασης.

Σε καμία περίπτωση ο Window Breaker, οι διευθυντές μας, οι αξιωματούχοι, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι αντιπρόσωποι, οι εργολάβοι, οι εσωτερικοί συνεργάτες, οι προμηθευτές, οι πάροχοι υπηρεσιών ή οι δικαιοπάροχοι δεν ευθύνονται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια, αξίωση ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, τιμωρητική, ειδική ή επακόλουθη ζημία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χαμένων κερδών, των χαμένων εσόδων, των χαμένων αποταμιεύσεων, της απώλειας δεδομένων, του κόστους αντικατάστασης ή οποιασδήποτε παρόμοιας ζημίας, είτε βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αυστηρή ευθύνη ή άλλως πως, που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε προϊόντων που αποκτήθηκαν μέσω της υπηρεσίας, ή για οποιαδήποτε άλλη απαίτηση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) που δημοσιεύεται, μεταδίδεται ή καθίσταται με άλλο τρόπο διαθέσιμο μέσω της υπηρεσίας, ακόμη και αν ενημερώνονται για τη δυνατότητά τους. Επειδή ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, σε αυτές τις πολιτείες ή δικαιοδοσίες, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Τμήμα 13 - Αποζημίωση

Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε το Window Breaker, τη μητρική μας εταιρεία, τις θυγατρικές μας, τις θυγατρικές μας, τους συνεργάτες μας, τους αξιωματούχους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους εργολάβους, τους αδειοδότες, τους παρόχους υπηρεσιών, τους υπεργολάβους, τους προμηθευτές, τους ασκούμενους και τους υπαλλήλους αβλαβείς έναντι οποιασδήποτε αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προβάλλεται από τρίτο μέρος λόγω της παραβίασης από εσάς αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή των εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν ή της παραβίασης από εσάς οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτου μέρους.

Τμήμα 14 - Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω διάταξη θα παραμείνει εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Το ανεφάρμοστο τμήμα θα θεωρείται ότι έχει αποκοπεί από τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών, χωρίς η διαπίστωση αυτή να επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

Τμήμα 15 - Καταγγελία

Οι ευθύνες και τα χρέη των εμπλεκόμενων μερών που είχαν δημιουργηθεί πριν από την ημερομηνία καταγγελίας θα παραμείνουν σε ισχύ ακόμη και μετά την καταγγελία της παρούσας συμφωνίας για κάθε σκοπό. Οι παρόντες Όροι παροχής υπηρεσιών παραμένουν σε ισχύ εκτός εάν καταγγελθούν από οποιοδήποτε από τα μέρη. Έχετε τη δυνατότητα να καταγγείλετε τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντάς μας για την απόφασή σας να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών μας ή παύοντας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Εάν, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή διάταξη των παρόντων Όρων χρήσης, ή εάν υποπτευθούμε μια τέτοια παράλειψη, διατηρούμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα εξακολουθείτε να είστε υπεύθυνοι για όλα τα οφειλόμενα ποσά μέχρι και την ημερομηνία καταγγελίας. Επιπλέον, ενδέχεται να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών), όπως κρίνεται σκόπιμο.

Τμήμα 16 - Ολόκληρη η συμφωνία

Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν σημαίνει ότι παραιτούμαστε από το δικαίωμά μας να το πράξουμε στο μέλλον. Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών, μαζί με οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή σχετίζονται με την Υπηρεσία, αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς που διέπει τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Αντικαθιστούν οποιεσδήποτε προηγούμενες ή ταυτόχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες και προτάσεις, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών). Τυχόν ασάφειες κατά την ερμηνεία των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν θα ερμηνεύονται εις βάρος του μέρους που τους συνέταξε.

Τμήμα 17 - Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ενότητα 18 - Αλλαγές στους Όρους Υπηρεσίας

Έχετε τη δυνατότητα να ανατρέξετε στην τελευταία έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών σε αυτή τη σελίδα ανά πάσα στιγμή. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να ενημερώνουμε, να τροποποιούμε ή να αντικαθιστούμε οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις και τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα μας. Είναι υποχρέωσή σας να ελέγχετε περιοδικά την ιστοσελίδα μας για τυχόν τροποποιήσεις. Η συνεχιζόμενη χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία μας μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών σημαίνει ότι αποδέχεστε τις εν λόγω αλλαγές.

Καλάθι αγορών
Αρχίστε να πληκτρολογείτε για να δείτε τα προϊόντα που αναζητάτε.
Κατάστημα
0 στοιχεία Καλάθι