Szolgáltatási feltételek

Az oldal egészén a "mi", "minket" és a "mi" kifejezések a windowbreaker.net-hez tartoznak. Ezt a weboldalt, beleértve az ezen a platformon elérhető összes információt és szolgáltatást Önnek, a felhasználónak kínáljuk, azzal a feltétellel, hogy Ön tudomásul veszi és elfogadja az itt meghatározott összes feltételt, feltételt, irányelvet és közleményt.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt hozzáférne weboldalunkhoz vagy használná azt. A weboldal bármely részének elérésével vagy használatával Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek betartását. Ha nem ért egyet az itt meghatározott feltételek bármelyikével, akkor nem léphet be az oldalra, és nem használhatja annak szolgáltatásait. Amennyiben a jelen Szolgáltatási feltételek ajánlatnak minősülnek, az elfogadás kifejezetten a jelen Szolgáltatási feltételekre korlátozódik.

1. szakasz - Online áruházi feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön elismeri, hogy abban az államban vagy tartományban, ahol Ön lakik, elérte a nagykorúságot, vagy hogy abban az államban vagy tartományban, ahol Ön lakik, elérte a nagykorúságot, és beleegyezett, hogy engedélyezzük, hogy kiskorú eltartottjai használhassák a webhelyet.

Tilos termékeinket bármilyen jogellenes vagy jogosulatlan célra használni, és a Szolgáltatások használata nem sértheti az Ön joghatósága alatt érvényes törvényeket (beleértve, korlátozás nélkül, a szerzői jogi törvényeket). Tartózkodnia kell a férgek, vírusok vagy bármilyen romboló jellegű kód továbbításától. A jelen Feltételek bármilyen megszegése vagy megsértése a Szolgáltatások azonnali megszüntetését vonja maga után.

2. szakasz - Általános feltételek

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból megtagadjuk a szolgáltatást bármely személytől. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön tartalma (a hitelkártyaadatok kivételével) titkosítatlanul továbbításra kerülhet, és különböző hálózatokon keresztül történő átvitellel és módosításokkal járhat, hogy megfeleljen és alkalmazkodjon az összekapcsolt hálózatok vagy eszközök műszaki követelményeihez.

Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatás bármely szegmensét, a Szolgáltatás használatát vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférést, beleértve a szolgáltatás nyújtására szolgáló weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvételt is, ne másolja, duplikálja, másolja, eladja, továbbértékesítse vagy kihasználja a mi kifejezett írásbeli engedélyünk nélkül.

szakasz - Az információk pontossága, teljessége és időszerűsége

Nem vállalunk felelősséget azért, ha az ezen az oldalon bemutatott információk pontatlanok, hiányosak vagy nem naprakészek. Az ezen az oldalon található tartalom kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem szabad kizárólag rá hagyatkozni, vagy azt a döntéshozatal kizárólagos alapjaként felhasználni anélkül, hogy elsődleges, pontosabb, átfogóbb vagy időszerűbb információforrásokkal konzultálnánk. Az ezen az oldalon található tartalomra való bármilyen támaszkodás saját felelősségre történik.

Ez az oldal tartalmazhat bizonyos történelmi adatokat. A múltbeli adatok természetüknél fogva nem feltétlenül aktuálisak, és kizárólag az Ön tájékoztatására szolgálnak. Fenntartjuk a jogot, hogy szükség esetén módosítsuk az oldal tartalmát, ugyanakkor nem vagyunk kötelesek frissíteni az oldalunkon található információkat. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön felelőssége, hogy nyomon kövesse az oldalunkon végrehajtott változásokat.

4. szakasz - A szolgáltatás és az árak módosítása

Termékeink árai előzetes értesítés nélkül változhatnak. Fenntartjuk a jogot, hogy a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét vagy tartalmát) bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy megszüntessük. Nem vagyunk felelősek Önnel vagy harmadik féllel szemben a Szolgáltatás bármilyen módosításáért, ármódosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

5. szakasz - Termékek vagy szolgáltatások (adott esetben)

Igyekeztünk a lehető legpontosabban ábrázolni termékeink színeit és képeit a boltban. Nem tudjuk azonban garantálni, hogy a számítógép monitorán megjelenő színek teljesen pontosak lesznek.

Egyes termékek vagy szolgáltatások kizárólag online, a weboldalon keresztül érhetők el. Ezek a termékek vagy szolgáltatások korlátozott mennyiségben kaphatók, és csak a Visszavételi szabályzatunkban foglaltak szerint jogosultak visszaküldésre vagy cserére.

Fenntartjuk a jogot, de nem kötelességünk, hogy korlátozzuk termékeink vagy szolgáltatásaink értékesítését bármely személy, földrajzi régió vagy joghatóság tekintetében. Ezt a mérlegelési jogkört eseti alapon gyakorolhatjuk. Ezen kívül fenntartjuk a jogot, hogy mennyiségi korlátozást írjunk elő bármely általunk kínált termékre vagy szolgáltatásra.

Minden termékleírás vagy árképzés bármikor, előzetes értesítés nélkül, kizárólag saját belátásunk szerint módosítható. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely termék elérhetőségét bármikor megszüntessük. A weboldalon bemutatott bármely termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlat érvénytelen ott, ahol azt a törvény tiltja.

Nem garantáljuk, hogy az Ön által megszerzett vagy megszerzett termékek, szolgáltatások, információk vagy egyéb anyagok minősége megfelel az Ön elvárásainak, és nem garantáljuk, hogy a Szolgáltatásban található hibák kijavításra kerülnek.

6. szakasz - A számlázási és számlainformációk pontossága

Fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsuk az Ön által leadott megrendeléseket. Saját belátásunk szerint korlátozhatjuk vagy érvényteleníthetjük az egyénenként, háztartásonként vagy rendelésenként vásárolt mennyiségeket. Ilyen korlátozások vonatkozhatnak az azonos ügyfélszámla, azonos hitelkártya és/vagy azonos számlázási és/vagy szállítási címet használó megrendelésekre. Ha úgy döntünk, hogy módosítunk vagy törlünk egy megrendelést, igyekszünk tájékoztatni Önt a megrendelés leadásakor megadott e-mail és/vagy számlázási címen/telefonszámon.

Ön hozzájárul ahhoz, hogy az áruházunkban végrehajtott valamennyi tranzakcióhoz aktuális, átfogó és pontos vásárlási és számlaadatokat adjon meg. Ezen túlmenően Ön beleegyezik abba, hogy azonnal frissíti fiókját és egyéb vonatkozó adatait, például e-mail címét, hitelkártyaszámát és lejárati dátumát, hogy megkönnyítse a tranzakciók lebonyolítását, és lehetővé tegye számunkra, hogy szükség esetén felvegyük Önnel a kapcsolatot.

7. szakasz - Harmadik féltől származó hivatkozások

Egyes, a Szolgáltatásunkon keresztül elérhető tartalmak, termékek és szolgáltatások harmadik féltől származó anyagokat tartalmazhatnak.

A weboldalon található, harmadik fél weboldalaira mutató linkek olyan weboldalakra irányíthatják át Önt, amelyek nem állnak kapcsolatban velünk. Nem vállaljuk, hogy felülvizsgáljuk vagy értékeljük e harmadik felek weboldalainak tartalmát vagy pontosságát, és nem vállalunk garanciát vagy felelősséget a harmadik felek által biztosított anyagokért vagy weboldalakért, illetve a harmadik felek által kínált egyéb anyagokért, termékekért vagy szolgáltatásokért.

Nem vállalunk felelősséget a harmadik fél webhelyeivel kapcsolatos áruk, szolgáltatások, erőforrások, tartalmak vagy egyéb tranzakciók megvásárlásából vagy használatából eredő károkért vagy sérülésekért. Mielőtt bármilyen tranzakcióba bocsátkozna, kérjük, alaposan tekintse át a harmadik fél irányelveit és gyakorlatát, és győződjön meg arról, hogy megértette azokat. A harmadik fél termékeivel kapcsolatos panaszokat, igényeket, aggályokat vagy kérdéseket közvetlenül a harmadik félhez kell intézni.

8. szakasz - Felhasználói megjegyzések, visszajelzések és egyéb beadványok

Ha kérésünkre Ön bizonyos konkrét anyagokat küld be, vagy ha Ön önkéntesen kreatív ötleteket, javaslatokat, javaslatokat, terveket vagy egyéb tartalmat nyújt be, akár online platformokon, e-mailben, postai úton vagy bármely más módon (együttesen "megjegyzések"), Ön elfogadja, hogy az Ön megjegyzéseit korlátozás nélkül felhasználhatjuk bármilyen médiumban, beleértve, de nem kizárólagosan, azok szerkesztését, másolását, közzétételét, terjesztését és fordítását. Nem vagyunk kötelesek:

 1. Tartsa bizalmasan az észrevételeket;
 2. Adjon ellentételezést az esetleges észrevételekért;
 3.  Válaszoljon az észrevételekre.

Fenntartjuk a jogot, bár nem vagyunk kötelesek, hogy figyelemmel kísérjük, szerkesszük vagy eltávolítsuk azokat a tartalmakat, amelyeket saját belátásunk szerint jogellenesnek, sértőnek, fenyegetőnek, rágalmazónak, becsületsértőnek, pornográfnak, obszcénnek vagy más módon kifogásolhatónak tartunk, vagy amelyek sértik bármely fél szellemi tulajdonjogait vagy a jelen Szolgáltatási feltételeket.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy megjegyzései nem sértik harmadik felek jogait, beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogokat, a védjegyeket, a magánélethez fűződő jogokat, a személyiségi jogokat vagy bármely más személyes vagy tulajdonosi jogot. Továbbá, Ön elfogadja, hogy a hozzászólásai nem tartalmaznak becsületsértő, törvénytelen, sértő vagy obszcén anyagokat, és nem tartalmaznak számítógépes vírusokat vagy más rosszindulatú programokat, amelyek potenciálisan megzavarhatják a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal működését. Tilos hamis e-mail címet használnia, magát másnak kiadnia, vagy félrevezetnie minket vagy harmadik feleket a hozzászólások eredetét illetően. Az Ön által tett megjegyzések pontosságáért kizárólag Önt terheli a felelősség. Nem vállalunk felelősséget és nem vállalunk semmilyen felelősséget az Ön vagy harmadik fél által közzétett megjegyzésekért.

9. szakasz - Személyes adatok

Az Ön által a weboldalon keresztül megadott személyes adatokra a következő feltételek vonatkoznak Adatvédelmi irányelvek, amely ismerteti, hogyan gyűjtjük, használjuk és védjük az Ön adatait.

10. szakasz - Hibák, pontatlanságok és kihagyások

Időről időre előfordulhatnak tipográfiai hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok a weboldalunkon vagy a Szolgáltatáson keresztül nyújtott információkban. Ezek vonatkozhatnak a termékleírásokra, árképzésre, promóciókra, ajánlatokra, a termékek szállítási díjaira, szállítási időkre és a rendelkezésre állásra. Fenntartjuk a jogot az ilyen hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavítására. Továbbá fenntartjuk a jogot az információk módosítására vagy frissítésére, illetve a megrendelések törlésére, ha a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon található bármely információ pontatlannak bizonyul, előzetes értesítés nélkül (még a megrendelés leadása után is).

Nem vagyunk kötelesek frissíteni, felülvizsgálni vagy pontosítani a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon megadott információkat, beleértve az árinformációkat is, kivéve, ha azt a törvény előírja. A Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon megadott frissítési vagy frissítési dátum hiánya nem értelmezhető úgy, hogy az abban szereplő összes információt felülvizsgáltuk vagy frissítettük.

11. szakasz - Tiltott felhasználások

A Felhasználási feltételekben foglalt egyéb tilalmakon túlmenően tilos az oldalt vagy annak tartalmát a következő célokra használni:

 • Jogellenes tevékenységet folytat;

 • Mások felkérése jogellenes cselekményekre;

 • Nemzetközi, szövetségi, tartományi vagy állami előírások, szabályok, törvények vagy helyi rendeletek megsértése;

 • A mi vagy mások szellemi tulajdonjogainak megsértése vagy megsértése;

 • zaklatás, bántalmazás, sértegetés, bántalmazás, rágalmazás, becsmérlés, lealacsonyítás, megfélemlítés vagy megkülönböztetés nem, szexuális irányultság, vallás, etnikai hovatartozás, faj, életkor, nemzeti származás vagy fogyatékosság alapján;

 • Hamis vagy félrevezető információk nyújtása;

 • Vírusok vagy más típusú rosszindulatú kódok feltöltése vagy továbbítása, amelyek befolyásolhatják a Szolgáltatás, a kapcsolódó webhelyek, más webhelyek vagy az internet működését;

 • Mások személyes adatainak gyűjtése vagy nyomon követése;

 • Spammelés, adathalászat, pharming, pretexting, spidering, crawling vagy scraping;

 •  A Szolgáltatás használata bármilyen obszcén vagy erkölcstelen célra;

 • A Szolgáltatás, a kapcsolódó webhelyek, más webhelyek vagy az internet biztonsági funkcióinak megzavarása vagy megkerülése.

Fenntartjuk a jogot, hogy a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal használatának megszüntetésére, ha Ön megsérti ezen tiltott felhasználási módok bármelyikét.

12. szakasz - A szavatosság kizárása; a felelősség korlátozása

Nem garantáljuk, hogy a szolgáltatás használatából származó eredmények pontosak vagy megbízhatóak lesznek. Ön elfogadja, hogy a szolgáltatást időnként határozatlan időre felfüggeszthetjük vagy bármikor megszüntethetjük, az Ön előzetes értesítése nélkül.

Ön kifejezetten elfogadja, hogy a szolgáltatás igénybevétele, illetve az arra való képtelenség kizárólag az Ön saját felelősségére történik. A szolgáltatást, valamint a szolgáltatáson keresztül Önnek nyújtott összes terméket és szolgáltatást (hacsak azt kifejezetten ki nem mondjuk) az Ön használatára "ahogy van" és "ahogy rendelkezésre áll" kínáljuk, mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozat, szavatosság vagy feltétel nélkül. Ez magában foglalja az eladhatóságra, a minőségre, a meghatározott célra való alkalmasságra, a tartósságra, a jogcímre és a jogsértésmentességre vonatkozó minden hallgatólagos garanciát vagy feltételt.

Semmilyen körülmények között sem az Window Breaker, az igazgatóink, tisztviselőink, alkalmazottaink, partnereink, ügynökeink, vállalkozóink, gyakornokaink, beszállítóink, szolgáltatóink vagy licenszadóink nem vállalnak felelősséget semmilyen sérülésért, veszteségért, követelésért, vagy bármilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű, büntető jellegű, különleges vagy következményes kárért, beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt nyereséget, bevételkiesést, megtakarításkiesést, adatvesztést, pótlási költségeket vagy bármilyen hasonló kárt, akár szerződésen, akár jogellenes cselekményen (beleértve a hanyagságot is) alapul, a szolgáltatás vagy a szolgáltatáson keresztül szerzett termékek használatából, vagy bármilyen más, a szolgáltatás vagy bármely termék használatával bármilyen módon összefüggő követelésből, beleértve, de nem kizárólagosan a tartalomban lévő hibákat vagy hiányosságokat, vagy bármilyen veszteséget vagy kárt, amely a szolgáltatás vagy a szolgáltatáson keresztül közzétett, továbbított vagy más módon elérhetővé tett tartalom (vagy termék) használatából ered, még akkor is, ha ezek lehetőségéről tájékoztatták. Mivel egyes államok vagy joghatóságok nem teszik lehetővé a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, az ilyen államokban vagy joghatóságokban a felelősségünk a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozódik.

13. szakasz - Kártalanítás

A jelen Szolgáltatási feltételek elfogadásával Ön vállalja, hogy kártalanítja, védi és mentesíti a Window Breaker-t, anyavállalatunkat, leányvállalatainkat, társvállalatainkat, partnereinket, tisztviselőinket, igazgatóinkat, ügynökeinket, vállalkozóinkat, licencadóinkat, szolgáltatóinkat, alvállalkozóinkat, beszállítóinkat, gyakornokainkat és alkalmazottainkat minden olyan követeléssel vagy követeléssel szemben, beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket is, amelyet egy harmadik fél támaszt a jelen Szolgáltatási feltételek vagy az itt hivatkozott dokumentumok megsértése, illetve bármely törvény vagy harmadik fél jogainak megsértése miatt.

14. szakasz - Elválaszthatóság

Amennyiben a jelen Szolgáltatási feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az ilyen rendelkezés a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben érvényesíthető marad. A végrehajthatatlan rész a jelen Szolgáltatási feltételekből leválasztottnak tekintendő, és ez a megállapítás nincs hatással a fennmaradó rendelkezések érvényességére és végrehajthatóságára.

15. szakasz - Megszűnés

Az érintett felek felelősségei és tartozásai, amelyek a felmondás időpontja előtt keletkeztek, a jelen megállapodás megszűnése után is érvényben maradnak minden tekintetben. A jelen Általános Szerződési Feltételek érvényben maradnak, kivéve, ha bármelyik fél felmondja azokat. Önnek lehetősége van arra, hogy bármikor felmondja a jelen Szolgáltatási feltételeket, ha tájékoztat minket arról a döntéséről, hogy nem kívánja tovább használni a Szolgáltatásainkat, vagy ha nem használja tovább az oldalunkat.

Ha Ön saját belátásunk szerint nem tartja be a jelen Szolgáltatási feltételek bármely feltételét vagy rendelkezését, vagy ha ilyen mulasztás gyanúja merül fel, fenntartjuk a jogot, hogy a jelen szerződést bármikor, előzetes értesítés nélkül felmondjuk. Ilyen esetben Ön továbbra is felelős a felmondás időpontjáig fennálló összes kintlévőségért. Ezen túlmenően, szükség szerint megtagadhatjuk Öntől a Szolgáltatásainkhoz (vagy azok bármely részéhez) való hozzáférést.

16. szakasz - Teljes megállapodás

A jelen Szolgáltatási feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti azt, hogy lemondunk a jövőbeni jogunkról. A jelen Szolgáltatási feltételek, valamint az általunk ezen az oldalon közzétett vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó irányelvek vagy működési szabályok képezik az Ön és köztünk létrejött teljes megállapodást, amely a Szolgáltatás Ön általi használatát szabályozza. Ezek minden korábbi vagy egyidejű megállapodás, közlés és javaslat helyébe lépnek, akár szóban, akár írásban, az Ön és köztünk (beleértve a Szolgáltatási feltételek bármely korábbi változatát). A jelen Szolgáltatási feltételek értelmezése során felmerülő esetleges kétértelműségek nem értelmezhetők az azokat megfogalmazó fél ellen.

17. szakasz - Irányadó jog

Ezekre a feltételekre az Egyesült Államok törvényei vonatkoznak, és azokat az Egyesült Államok törvényei szerint kell értelmezni.

18. szakasz - A szolgáltatási feltételek módosítása

Ezen az oldalon bármikor lehetősége van a Szolgáltatási feltételek legfrissebb verziójának áttekintésére. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint frissítsük, módosítsuk vagy helyettesítsük a jelen Szolgáltatási feltételek bármely részét a weboldalunkon történő frissítések és módosítások közzétételével. Az Ön kötelessége, hogy rendszeresen ellenőrizze weboldalunkat a módosítások tekintetében. A jelen Szolgáltatási feltételek módosításainak közzétételét követően a weboldalunk vagy a Szolgáltatás folyamatos használata vagy az ahhoz való hozzáférés azt jelenti, hogy Ön elfogadja a módosításokat.

Bevásárlókosár
Kezdje el gépelni a keresett termékeket.
Shop
0 tételek Kosár