Paslaugų teikimo sąlygos

Visoje svetainėje terminai "mes", "mus" ir "mūsų" priklauso windowbreaker.net. Mes siūlome šią svetainę, įskaitant visą informaciją ir paslaugas, prieinamas iš šios platformos, jums, naudotojui, su sąlyga, kad pripažįstate ir sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, nuostatomis, politika ir pranešimais.

Prieš prisijungdami prie mūsų svetainės arba naudodamiesi ja, atidžiai perskaitykite šias Paslaugų teikimo sąlygas. Prisijungdami prie bet kurios šios svetainės dalies arba ja naudodamiesi sutinkate laikytis šių Paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su bet kuria iš čia išdėstytų sąlygų, negalite prisijungti prie svetainės ar naudotis jokiomis jos paslaugomis. Jei šios Paslaugų teikimo sąlygos yra laikomos pasiūlymu, jų priėmimas yra aiškiai apribotas šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis.

1 skyrius - Internetinės parduotuvės sąlygos

Sutikdami su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis patvirtinate, kad esate sulaukę pilnametystės toje valstijoje ar provincijoje, kurioje gyvenate, arba kad sulaukėte pilnametystės toje valstijoje ar provincijoje, kurioje gyvenate, ir sutikote, kad mes leisime bet kuriam iš jūsų nepilnamečių išlaikytinių naudotis svetaine.

Jums draudžiama naudoti mūsų produktus bet kokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, o naudojimasis Paslaugomis neturi pažeisti jokių jūsų jurisdikcijoje galiojančių įstatymų (įskaitant, be kita ko, autorių teisių įstatymus). Privalote susilaikyti nuo bet kokių kirminų, virusų ar bet kokio kito destruktyvaus pobūdžio kodo perdavimo. Dėl bet kokio šių sąlygų pažeidimo ar nusižengimo Paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 skirsnis - Bendrosios sąlygos

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti aptarnauti bet kurį asmenį dėl bet kokios priežasties. Jūs pripažįstate, kad jūsų turinys (išskyrus kredito kortelių informaciją) gali būti perduodamas neužšifruotai ir gali būti perduodamas įvairiuose tinkluose bei keičiamas, kad atitiktų ir prisitaikytų prie sujungtų tinklų ar įrenginių techninių reikalavimų.

Jūs sutinkate be aiškaus raštiško mūsų leidimo nedubliuoti, nedubliuoti, nekopijuoti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ir nenaudoti bet kokio Paslaugos segmento, Paslaugos naudojimo ar prieigos prie Paslaugos, įskaitant bet kokį svetainės, per kurią teikiama paslauga, kontaktą.

3 skirsnis - Informacijos tikslumas išsamumas ir savalaikiškumas

Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikta informacija yra netiksli, neišsami ar neatnaujinta. Šios svetainės turinys pateikiamas tik bendriems informaciniams tikslams ir neturėtų būti vien tik juo remiamasi arba naudojamas kaip vienintelis sprendimų priėmimo pagrindas, nepasikonsultavus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar aktualesniais informacijos šaltiniais. Bet koks rėmimasis šioje svetainėje pateiktu turiniu atliekamas jūsų pačių rizika.

Šioje svetainėje gali būti pateikiami tam tikri istoriniai duomenys. Istoriniai duomenys dėl savo pobūdžio gali būti neaktualūs ir pateikiami tik jūsų žiniai. Mes pasiliekame teisę prireikus keisti šios svetainės turinį, tačiau neprivalome atnaujinti jokios svetainėje esančios informacijos. Jūs pripažįstate, kad jūsų pareiga sekti bet kokius mūsų svetainės pakeitimus.

4 skyrius - Paslaugos ir kainų pakeitimai

Mūsų produktų kainos gali keistis be išankstinio įspėjimo. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo koreguoti arba nutraukti Paslaugos teikimą (arba bet kurią jos dalį ar turinį). Mes nesame atsakingi nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už bet kokius Paslaugos modifikavimus, kainų pakeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

5 skirsnis - Produktai arba paslaugos (jei taikoma)

Stengėmės, kad parduotuvėje esančių gaminių spalvos ir vaizdai būtų kuo tiksliau atvaizduoti. Tačiau negalime užtikrinti, kad spalvos jūsų kompiuterio monitoriuje bus rodomos visiškai tiksliai.

Kai kurie produktai ar paslaugos gali būti prieinami tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas, todėl juos galima grąžinti arba keisti tik pagal mūsų grąžinimo taisyklėse nurodytą tvarką.

Mes pasiliekame teisę, bet ne pareigą apriboti savo produktų ar paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Be to, pasiliekame teisę nustatyti bet kokių mūsų teikiamų produktų ar paslaugų kiekio apribojimus.

Visi gaminių aprašymai ar kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, tik mūsų nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio gaminio prieinamumą. Bet koks šioje svetainėje pateiktas produkto ar paslaugos pasiūlymas negalioja, jei tai draudžia įstatymai.

Negarantuojame, kad jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius, taip pat negarantuojame, kad Paslaugoje esančios klaidos bus ištaisytos.

6 skyrius - Sąskaitų ir sąskaitų informacijos tikslumas

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio jūsų užsakymo. Savo nuožiūra galime apriboti arba panaikinti vienam asmeniui, vienam namų ūkiui arba vienam užsakymui įsigyjamų prekių kiekį. Tokie apribojimai gali būti taikomi užsakymams, pateiktiems pagal tą pačią kliento paskyrą, tą pačią kredito kortelę ir (arba) užsakymams, kuriuose naudojami vienodi sąskaitų išrašymo ir (arba) pristatymo adresai. Jei nuspręsime pakeisti arba atšaukti užsakymą, stengsimės jus apie tai informuoti el. pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu ir (arba) telefono numeriu, nurodytais užsakymo pateikimo metu.

Sutinkate pateikti aktualią, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus mūsų parduotuvėje atliekamus sandorius. Be to, sutinkate nedelsdami atnaujinti savo paskyros ir kitą svarbią informaciją, pavyzdžiui, el. pašto adresą, kredito kortelių numerius ir galiojimo datas, kad būtų lengviau atlikti sandorius ir kad prireikus galėtume su jumis susisiekti.

7 skyrius - Trečiųjų šalių nuorodos

Į kai kurį turinį, produktus ir paslaugas, prieinamas per mūsų Paslaugą, gali būti įtraukta trečiųjų šalių medžiaga.

Šioje svetainėje esančios nuorodos į trečiųjų šalių svetaines gali nukreipti jus į su mumis nesusijusias svetaines. Mes nesiimame tikrinti ar vertinti šių trečiųjų šalių svetainių turinio ar tikslumo, negarantuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių pateiktą medžiagą ar svetaines, taip pat už bet kokią kitą trečiųjų šalių siūlomą medžiagą, produktus ar paslaugas.

Nesame atsakingi už žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl prekių, paslaugų, išteklių, turinio ar bet kokių kitų sandorių, atliktų naudojantis trečiųjų šalių svetainėmis, pirkimo ar naudojimo. Prieš sudarydami bet kokį sandorį, atidžiai susipažinkite su trečiosios šalies taisyklėmis ir praktika ir įsitikinkite, kad jas supratote. Bet kokius skundus, pretenzijas, abejones ar užklausas dėl trečiosios šalies produktų reikėtų adresuoti tiesiogiai trečiajai šaliai.

8 skirsnis - Naudotojų komentarai, atsiliepimai ir kiti pateikti duomenys

Jei mūsų prašymu pateikiate tam tikrą konkrečią medžiagą arba jei savanoriškai pateikiate kūrybinių idėjų, pasiūlymų, pasiūlymų, planų ar kitokio turinio per interneto platformas, el. paštu, paštu ar bet kokiomis kitomis priemonėmis (bendrai vadinamų "komentarais"), sutinkate, kad mes galime naudoti jūsų komentarus bet kokioje terpėje, įskaitant, bet neapsiribojant, juos redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti ir versti. Mes neprivalome:

 1. Visus komentarus laikykite konfidencialiais;
 2. Pateikite kompensaciją už bet kokias pastabas;
 3.  Atsakykite į visas pastabas.

Pasiliekame teisę, nors ir neprivalome, stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kurį savo nuožiūra laikome neteisėtu, įžeidžiančiu, grasinančiu, šmeižikišku, įžeidžiančiu, pornografiniu, nepadoriu ar kitaip nepriimtinu arba pažeidžiančiu bet kurios šalies intelektinės nuosavybės teises ar šias Paslaugų teikimo sąlygas.

Pripažįstate ir sutinkate, kad savo komentarais nepažeisite jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių, prekių ženklų, privatumo, asmeninių ar bet kokių kitų asmeninių ar nuosavybės teisių. Be to, sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus jokios šmeižikiškos, neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos, taip pat juose nebus jokių kompiuterinių virusų ar kitų kenkėjiškų programų, galinčių sutrikdyti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą. Draudžiama naudoti netikrą el. pašto adresą, apsimesti ne savo asmeniu arba klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl komentarų kilmės. Jūs patys prisiimate atsakomybę už bet kokių savo komentarų tikslumą. Mes neprisiimame atsakomybės ir nesame atsakingi už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

9 skyrius - Asmeninė informacija

Jūsų pateiktai asmeninei informacijai svetainėje taikomos mūsų Privatumo politika, kuriame aprašyta, kaip renkame, naudojame ir saugome jūsų duomenis.

10 skirsnis - Klaidos, netikslumai ir praleidimai

Retkarčiais mūsų svetainėje arba per Paslaugą pateiktoje informacijoje gali pasitaikyti spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų. Tai gali būti susiję su produktų aprašymais, kainodara, akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, gabenimo laiku ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias tokias klaidas, netikslumus ar praleidimus. Be to, pasiliekame teisę keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija pasirodo esanti netiksli, iš anksto nepranešę (net ir po to, kai pateikėte užsakymą).

Mes neprivalome atnaujinti, peržiūrėti ar paaiškinti Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje pateiktos informacijos, įskaitant informaciją apie kainas, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Jei Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje interneto svetainėje nenurodyta atnaujinimo ar atnaujinimo data, tai neturėtų būti laikoma, kad visa joje pateikta informacija buvo peržiūrėta ar atnaujinta.

11 skirsnis - Draudžiami naudojimo būdai

Be kitų Paslaugų teikimo sąlygose nurodytų draudimų, jums draudžiama naudotis svetaine ar jos turiniu toliau nurodytais tikslais:

 • Dalyvavimas bet kokioje neteisėtoje veikloje;

 • Kitų asmenų raginimas atlikti neteisėtus veiksmus;

 • Pažeidžiami bet kokie tarptautiniai, federaliniai, provincijos ar valstijos reglamentai, taisyklės, įstatymai ar vietiniai potvarkiai;

 • mūsų arba kitų asmenų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas arba kėsinimasis į jas;

 • Priekabiavimas, priekabiavimas, įžeidinėjimas, žalojimas, šmeižimas, niekinimas, žeminimas, gąsdinimas ar diskriminacija dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautybės ar negalios;

 • neteisingos ar klaidinančios informacijos pateikimas;

 • Virusų ar bet kokio kito tipo kenkėjiško kodo, galinčio paveikti Paslaugos, susijusių svetainių, kitų svetainių ar interneto funkcionalumą ar veikimą, įkėlimas ar perdavimas;

 • kitų asmenų asmeninės informacijos rinkimas ar sekimas;

 • Dalyvavimas nepageidaujamų laiškų siuntimo, sukčiavimo, pharmingo, melagingų pranešimų siuntimo, šnipinėjimo, naršymo ar nuskaitymo veikloje;

 •  Paslaugos naudojimas nepadoriais ar amoraliais tikslais;

 • trukdyti Paslaugos, susijusių svetainių, kitų svetainių ar interneto saugumo funkcijoms arba jų apeiti.

Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine, jei pažeidžiate bet kurį iš šių draudžiamų naudojimo būdų.

12 skyrius - Garantijų atsisakymas; atsakomybės apribojimas

Negarantuojame, kad naudojantis paslauga gauti rezultatai bus tikslūs ar patikimi. Jūs sutinkate, kad kartais galime sustabdyti paslaugos teikimą neribotam laikui arba nutraukti jos teikimą bet kuriuo metu, apie tai iš anksto nepranešę.

Jūs aiškiai sutinkate, kad paslauga naudojatės arba negalite ja naudotis tik savo rizika. Paslauga, taip pat visi produktai ir paslaugos, kurie jums teikiami naudojantis paslauga, yra (jei mes aiškiai nenurodome kitaip) siūlomi tokie, kokie yra, ir tokie, kokie yra prieinami jūsų naudojimui, be jokių pareiškimų, garantijų ar sąlygų, nesvarbu, aiškių ar numanomų. Tai apima visas numanomas garantijas ar sąlygas dėl tinkamumo parduoti, kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui, ilgaamžiškumo, pavadinimo ir nepažeidžiamumo.

Jokiomis aplinkybėmis "Window Breaker", mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licenciarai neatsako už bet kokią žalą, nuostolius, pretenzijas ar bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, baudžiamąją, specialią ar išvestinę žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą pelną, prarastas pajamas, sutaupytas lėšas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar bet kokią kitą panašią žalą, nesvarbu, ar ji pagrįsta sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežta atsakomybe ar kitais pagrindais, kylančiais dėl jūsų naudojimosi paslauga ar bet kokiais produktais, gautais naudojantis paslauga, arba dėl bet kokio kito reikalavimo, susijusio su jūsų naudojimusi paslauga ar bet kokiu produktu, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias klaidas ar praleidimus bet kokiame turinyje, arba bet kokius nuostolius ar žalą, patirtus dėl naudojimosi paslauga ar bet kokiu turiniu (ar produktu), paskelbtu, perduotu ar kitaip prieinamu naudojantis paslauga, net jei buvo pranešta apie tokią galimybę. Kadangi kai kuriose valstybėse ar jurisdikcijose neleidžiama netaikyti ar apriboti atsakomybės už netiesioginę ar atsitiktinę žalą, tokiose valstybėse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė turi būti apribota maksimalia įstatymų leidžiama apimtimi.

13 skirsnis - Žalos atlyginimas

Sutikdami su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis, sutinkate atlyginti nuostolius, ginti ir laikyti "Window Breaker", mūsų patronuojančiąją įmonę, dukterines įmones, filialus, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovus, licencijų teikėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, stažuotojus ir darbuotojus nekenksmingais dėl bet kokio ieškinio ar reikalavimo, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius, kuriuos pateikia trečioji šalis dėl to, kad pažeidėte šias Paslaugų teikimo sąlygas ar čia nurodytus dokumentus arba pažeidėte bet kokį įstatymą ar trečiosios šalies teises.

14 skirsnis - Atskirumas

Jei kuri nors šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata būtų laikoma neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia nuostata lieka įgyvendinama tiek, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai. Neįgyvendinama dalis bus laikoma atskirta nuo šių Paslaugų teikimo sąlygų, o toks sprendimas neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui.

15 skirsnis - Nutraukimas

Iki sutarties nutraukimo dienos atsiradusios dalyvaujančių šalių pareigos ir skolos visais atžvilgiais lieka galioti net ir nutraukus šią sutartį. Šios Paslaugų teikimo sąlygos lieka galioti, kol jų nenutraukia kuri nors iš šalių. Turite galimybę bet kuriuo metu nutraukti šias Paslaugų teikimo sąlygas informuodami mus apie savo sprendimą nebesinaudoti mūsų Paslaugomis arba nustodami naudotis mūsų svetaine.

Jei savo nuožiūra nesilaikote bet kurios šių Paslaugų teikimo sąlygų sąlygos ar nuostatos arba jei įtariame, kad jos nesilaikote, pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti šią sutartį be išankstinio įspėjimo. Tokiais atvejais vis tiek būsite atsakingi už visas nesumokėtas sumas iki sutarties nutraukimo dienos imtinai. Be to, mes galime neleisti jums naudotis mūsų Paslaugomis (arba bet kuria jų dalimi), jei manome, kad tai yra tinkama.

16 skirsnis - Visa Sutartis

Mūsų nesugebėjimas pasinaudoti bet kuria šių Paslaugų teikimo sąlygų teise ar nuostata arba užtikrinti jų vykdymą neatima mūsų teisės tai daryti ateityje. Šios Paslaugų teikimo sąlygos kartu su visomis mūsų šioje svetainėje paskelbtomis ar su Paslauga susijusiomis politikos nuostatomis ar veiklos taisyklėmis sudaro išsamų jūsų ir mūsų susitarimą, reglamentuojantį jūsų naudojimąsi Paslauga. Jos pakeičia bet kokius ankstesnius ar šiuolaikinius žodinius ar rašytinius jūsų ir mūsų susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus (įskaitant visas ankstesnes Paslaugų teikimo sąlygų versijas). Bet kokie neaiškumai aiškinant šias Paslaugų teikimo sąlygas neturi būti aiškinami jas parengusios šalies nenaudai.

17 skirsnis - Taikytina teisė

Šioms nuostatoms ir sąlygoms taikomi Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymai ir jos turi būti aiškinamos pagal juos.

18 skyrius - Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimai

Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią Paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai peržiūrėti mūsų svetainę, ar joje nėra pakeitimų. Jei toliau naudojatės mūsų svetaine ar Paslauga arba prie jų prisijungiate po to, kai paskelbiami bet kokie šių Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimai, tai reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

Pirkinių krepšelis
Pradėkite rašyti, kad pamatytumėte ieškomus produktus.
Parduotuvė
0 straipsniai Krepšelis