Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Visā vietnē termini "mēs", "mums" un "mūsu" pieder windowbreaker.net. Mēs piedāvājam šo vietni, tostarp visu informāciju un pakalpojumus, kas pieejami šajā platformā, jums, lietotājam, ar nosacījumu, ka jūs atzīstat un akceptējat visus šeit minētos noteikumus, nosacījumus, politikas un paziņojumus.

Pirms piekļūšanas mūsu vietnei vai tās lietošanas uzmanīgi izlasiet šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Piekļūstot vai izmantojot jebkuru šīs vietnes daļu, jūs piekrītat ievērot šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Ja jūs nepiekrītat kādam no šeit izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, jūs nedrīkstat piekļūt vietnei vai izmantot jebkuru no tās pakalpojumiem. Ja šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi tiek uzskatīti par piedāvājumu, to pieņemšana ir nepārprotami ierobežota ar šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

1. sadaļa - Interneta veikala noteikumi

Pieņemot šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, jūs apliecināt, ka esat sasniedzis pilngadību valstī vai provincē, kurā dzīvojat, vai ka esat sasniedzis pilngadību valstī vai provincē, kurā dzīvojat, un esat piekritis, ka mēs ļausim vietni izmantot jūsu nepilngadīgajiem apgādājamajiem.

Jums ir aizliegts izmantot mūsu produktus jebkādiem nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem, un Pakalpojumu izmantošana nedrīkst pārkāpt jūsu jurisdikcijā piemērojamos likumus (tostarp, bet ne tikai, autortiesību likumus). Jums ir jāatturas no jebkādu tārpu, vīrusu vai citu destruktīvu kodu pārraidīšanas. Jebkurš šo Noteikumu pārkāpums vai pārkāpums izraisīs tūlītēju Pakalpojumu pārtraukšanu.

2. sadaļa - Vispārīgie nosacījumi

Mēs paturam tiesības atteikt pakalpojumu jebkurai personai jebkurā laikā un jebkura iemesla dēļ. Jūs atzīstat, ka jūsu saturs (izņemot kredītkartes informāciju) var tikt pārsūtīts nešifrētā veidā un var būt saistīts ar pārsūtīšanu dažādos tīklos un izmaiņām, lai atbilstu un pielāgotos savstarpēji savienoto tīklu vai ierīču tehniskajām prasībām.

Jūs piekrītat bez mūsu skaidras rakstiskas atļaujas neatkārtot, nedublēt, nekopēt, nepārdot, tālākpārdot vai neizmantot nevienu Pakalpojuma segmentu, Pakalpojuma izmantošanu vai piekļuvi Pakalpojumam, tostarp jebkuru kontaktu tīmekļa vietnē, ar kuras starpniecību tiek sniegts pakalpojums.

3. iedaļa - Informācijas precizitāte Pilnīgums un savlaicīgums

Mēs neuzņemamies atbildību, ja šajā vietnē sniegtā informācija ir neprecīza, nepilnīga vai nav atjaunināta. Šīs vietnes saturs tiek piedāvāts tikai vispārīgiem informatīviem nolūkiem, un uz to nevajadzētu paļauties vai izmantot to kā vienīgo pamatu lēmumu pieņemšanai, neapspriežoties ar primārajiem, precīzākiem, izsmeļošākiem vai savlaicīgākiem informācijas avotiem. Jebkāda paļaušanās uz šajā vietnē sniegto saturu ir uz jūsu pašu risku.

Šajā vietnē var būt iekļauti konkrēti vēsturiski dati. Vēsturiskie dati pēc savas būtības var nebūt aktuāli, un tie ir sniegti tikai jūsu uzziņai. Mēs paturam tiesības mainīt šīs vietnes saturu, kad vien tas ir nepieciešams, tomēr mums nav pienākuma atjaunināt jebkādu informāciju mūsu vietnē. Jūs atzīstat, ka jūsu pienākums ir sekot līdzi visām izmaiņām mūsu vietnē.

4. sadaļa - Pakalpojuma un cenu izmaiņas

Mūsu produktu cenas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pielāgot vai pārtraukt Pakalpojumu (vai jebkuru tā daļu vai saturu). Mēs neesam atbildīgi pret jums vai jebkuru trešo personu par jebkādām Pakalpojuma izmaiņām, cenu izmaiņām, apturēšanu vai pārtraukšanu.

5. sadaļa - Produkti vai pakalpojumi (ja piemērojams)

Mēs esam centušies pēc iespējas precīzāk atainot mūsu izstrādājumu krāsas un attēlus veikalā. Tomēr mēs nevaram garantēt, ka jūsu datora monitorā attēlotās krāsas būs pilnīgi precīzas.

Daži produkti vai pakalpojumi var būt pieejami tikai tiešsaistē, izmantojot tīmekļa vietni. Šo produktu vai pakalpojumu daudzums var būt ierobežots, un tos var atgriezt vai apmainīt tikai saskaņā ar mūsu Atgriešanas noteikumiem.

Mēs paturam tiesības, bet ne pienākumu ierobežot mūsu produktu vai pakalpojumu pārdošanu jebkurai personai, ģeogrāfiskajam reģionam vai jurisdikcijai. Mēs varam izmantot šo rīcības brīvību katrā atsevišķā gadījumā. Turklāt mēs paturam tiesības noteikt daudzuma ierobežojumus visiem mūsu piedāvātajiem produktiem vai pakalpojumiem.

Visi produktu apraksti vai cenas var tikt mainīti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, tikai pēc mūsu ieskatiem. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārtraukt jebkura produkta pieejamību. Jebkurš šajā vietnē sniegts produkta vai pakalpojuma piedāvājums ir spēkā neesošs, ja to aizliedz likums.

Mēs negarantējam, ka jūsu iegādāto vai iegūto produktu, pakalpojumu, informācijas vai citu materiālu kvalitāte atbildīs jūsu vēlmēm, kā arī negarantējam, ka jebkādas kļūdas Pakalpojumā tiks izlabotas.

6. sadaļa - Norēķinu un konta informācijas precizitāte

Mēs paturam tiesības noraidīt jebkuru jūsu pasūtījumu. Mēs pēc saviem ieskatiem varam ierobežot vai anulēt daudzumus, kas iegādāti vienai personai, vienai mājsaimniecībai vai vienam pasūtījumam. Šādi ierobežojumi var attiekties uz pasūtījumiem, kas veikti ar vienu un to pašu klienta kontu, vienu un to pašu kredītkarti un/vai pasūtījumiem, kuros izmantotas identiskas norēķinu un/vai piegādes adreses. Ja mēs nolemsim mainīt vai atcelt pasūtījumu, mēs centīsimies jūs par to informēt, sazinoties ar jums uz pasūtījuma iesniegšanas laikā norādīto e-pasta un/vai norēķinu adresi/telefona numuru.

Jūs piekrītat sniegt aktuālu, izsmeļošu un precīzu pirkumu un konta informāciju par visiem mūsu veikalā veiktajiem darījumiem. Turklāt jūs piekrītat nekavējoties atjaunināt savu kontu un citu attiecīgo informāciju, piemēram, e-pasta adresi, kredītkartes numuru un derīguma termiņu, lai atvieglotu jūsu darījumu veikšanu un ļautu mums vajadzības gadījumā ar jums sazināties.

7. sadaļa - Trešo pušu saites

Dažā saturā, produktos un pakalpojumos, kas pieejami, izmantojot mūsu Pakalpojumu, var būt iekļauti trešo pušu materiāli.

Saites uz trešo pušu vietnēm šajā vietnē var novirzīt jūs uz vietnēm, kas nav saistītas ar mums. Mēs neuzņemamies pārskatīt vai novērtēt šo trešo personu tīmekļa vietņu saturu vai precizitāti, un mēs negarantējam un neuzņemamies nekādu atbildību par trešo personu sniegtajiem materiāliem vai tīmekļa vietnēm, kā arī par citiem trešo personu piedāvātajiem materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem.

Mēs neesam atbildīgi par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies, iegādājoties vai izmantojot preces, pakalpojumus, resursus, saturu vai veicot citus darījumus saistībā ar trešo pušu vietnēm. Pirms iesaistīties jebkurā darījumā, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar trešās puses noteikumiem un praksi un pārliecinieties, ka tos saprotat. Jebkuras sūdzības, pretenzijas, bažas vai jautājumi par trešās puses produktiem ir jāadresē tieši trešajai pusei.

8. sadaļa - Lietotāju komentāri, atsauksmes un citi iesniegumi

Ja pēc mūsu pieprasījuma iesniedzat noteiktus konkrētus materiālus vai brīvprātīgi sniedzat radošas idejas, ierosinājumus, priekšlikumus, plānus vai citu saturu, izmantojot tiešsaistes platformas, e-pastu, pastu vai jebkādus citus līdzekļus (kopā saukti "komentāri"), jūs piekrītat, ka mēs varam bez ierobežojumiem izmantot jūsu komentārus jebkurā vidē, tostarp, bet ne tikai, tos rediģēt, kopēt, publicēt, izplatīt un tulkot. Mums nav pienākuma:

 1. Uzglabājiet visus komentārus konfidenciāli;
 2. Sniedziet kompensāciju par jebkādiem komentāriem;
 3.  Atbildiet uz visiem komentāriem.

Mēs paturam tiesības, lai gan mums tas nav obligāti, uzraudzīt, rediģēt vai dzēst saturu, ko pēc saviem ieskatiem uzskatām par nelikumīgu, aizskarošu, draudošu, apmelojošu, apmelojošu, pornogrāfisku, nepieklājīgu vai citādi nevēlamu, vai kas pārkāpj kādas puses intelektuālā īpašuma tiesības vai šos Pakalpojuma sniegšanas noteikumus.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka jūsu komentāri nepārkāps trešo personu tiesības, tostarp, bet ne tikai, autortiesības, preču zīmes, privātuma, personības vai jebkuras citas personiskās vai īpašumtiesības. Turklāt jūs piekrītat, ka jūsu komentāri nesaturēs nekādus apmelojošus, nelikumīgus, aizskarošus vai nepieklājīgus materiālus, kā arī nesaturēs datorvīrusus vai citu ļaunprātīgu programmatūru, kas varētu potenciāli traucēt Pakalpojuma vai jebkuras saistītās vietnes darbību. Jums ir aizliegts izmantot viltotu e-pasta adresi, izlikties par kādu citu personu vai maldināt mūs vai trešās personas attiecībā uz komentāru izcelsmi. Jūs pats uzņematies atbildību par jebkuru savu komentāru pareizību. Mēs neuzņemamies un neuzņemamies nekādu atbildību par jūsu vai trešo personu publicētajiem komentāriem.

9. sadaļa - Personīgā informācija

Uz jūsu personiskās informācijas iesniegšanu, izmantojot tīmekļa vietni, attiecas mūsu Konfidencialitātes politika, kurā aprakstīts, kā mēs vācam, izmantojam un aizsargājam jūsu datus.

10. iedaļa - Kļūdas, neprecizitātes un izlaidumi

Laiku pa laikam mūsu vietnē vai Pakalpojumā sniegtajā informācijā var rasties drukas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumi. Tās var attiekties uz produktu aprakstiem, cenām, akcijām, piedāvājumiem, produktu piegādes izmaksām, transportēšanas laikiem un pieejamību. Mēs paturam tiesības labot šādas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus. Turklāt mēs paturam tiesības mainīt vai atjaunināt informāciju vai anulēt pasūtījumus, ja kāda informācija Pakalpojumā vai saistītā tīmekļa vietnē tiek atzīta par neprecīzu, bez iepriekšēja brīdinājuma (pat pēc tam, kad esat veicis pasūtījumu).

Mums nav pienākuma atjaunināt, pārskatīt vai precizēt Pakalpojumā vai jebkurā saistītā vietnē sniegto informāciju, tostarp informāciju par cenām, izņemot likumā noteiktos gadījumos. Ja Pakalpojumā vai jebkurā saistītā tīmekļa vietnē nav norādīts atjaunināšanas vai atjaunošanas datums, tas nenozīmē, ka visa tajā ietvertā informācija ir pārskatīta vai atjaunināta.

11. iedaļa - Aizliegtā izmantošana

Papildus citiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumos minētajiem aizliegumiem jums ir aizliegts izmantot vietni vai tās saturu šādiem mērķiem:

 • iesaistīšanās jebkādās nelikumīgās darbībās;

 • citu personu mudināšana veikt nelikumīgas darbības;

 • starptautisko, federālo, provinces vai štata noteikumu, noteikumu, likumu vai vietējo rīkojumu pārkāpšana;

 • mūsu vai citu personu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšana vai aizskaršana;

 • uzmākšanās, aizskaršana, aizvainošana, aizskaršana, kaitēšana, nomelnošana, apmelošana, pazemošana, iebiedēšana vai diskriminācija dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģijas, etniskās piederības, rases, vecuma, nacionālās izcelsmes vai invaliditātes dēļ;

 • nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšana;

 • augšupielādēt vai pārsūtīt vīrusus vai cita veida ļaunprātīgu kodu, kas var ietekmēt Pakalpojuma, saistīto vietņu, citu vietņu vai interneta funkcionalitāti vai darbību;

 • citu personu personiskās informācijas vākšana vai izsekošana;

 • Iesaistīšanās surogātpasta sūtīšanā, pikšķerēšanā, pikšķerēšanā, fiktīvā pikšķerēšanā, aizbildināšanās, zirnekļošanu, pārlūkošanu vai nolasīšanu;

 •  izmantot Pakalpojumu jebkādiem nepiedienīgiem vai amorāliem mērķiem;

 • Pakalpojuma, saistīto vietņu, citu vietņu vai interneta drošības funkciju traucēšana vai apiešana.

Mēs paturam tiesības pārtraukt Pakalpojuma vai jebkuras saistītās vietnes izmantošanu, ja jūs pārkāpjat kādu no šiem aizliegtajiem izmantošanas veidiem.

12. sadaļa - Garantijas atteikums; atbildības ierobežojums

Mēs negarantējam, ka rezultāti, kas iegūti, izmantojot šo pakalpojumu, būs precīzi vai uzticami. Jūs piekrītat, ka mēs varam laiku pa laikam pārtraukt pakalpojuma sniegšanu uz nenoteiktu laiku vai izbeigt tā sniegšanu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Jūs nepārprotami piekrītat, ka pakalpojuma izmantošana vai nespēja to izmantot ir tikai un vienīgi uz jūsu paša risku. Pakalpojums, kā arī visi produkti un pakalpojumi, kas jums tiek sniegti, izmantojot pakalpojumu, tiek (ja vien mēs to skaidri nenorādām) piedāvāti "tādi, kādi tie ir" un "tādi, kādi tie ir pieejami" jūsu lietošanai, bez jebkādiem tiešiem vai netiešiem apliecinājumiem, garantijām vai nosacījumiem. Tas attiecas arī uz visām netiešām garantijām vai nosacījumiem par komerciālu izmantojamību, kvalitāti, piemērotību konkrētam mērķim, ilgmūžību, īpašumtiesībām un tiesību neierobežošanu.

Nekādos apstākļos Window Breaker, mūsu direktori, vadītāji, darbinieki, saistītie uzņēmumi, aģenti, darbuzņēmēji, stažieri, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji vai licenču izsniedzēji nav atbildīgi par jebkādiem savainojumiem, zaudējumiem, prasībām vai jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, nejaušiem, sodāmiem, īpašiem vai izrietošiem jebkāda veida zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, zaudētu peļņu, zaudētiem ieņēmumiem, ietaupījumiem, datu zaudējumiem, aizstāšanas izmaksām vai līdzīgiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir pamatoti ar līgumu, deliktu (tostarp nolaidību), stingra atbildība vai citādi, kas izriet no pakalpojuma lietošanas vai jebkādiem produktiem, kas iegūti, izmantojot pakalpojumu, vai par jebkādām citām prasībām, kas jebkādā veidā saistītas ar pakalpojuma vai jebkura produkta lietošanu, tostarp, bet ne tikai, par jebkādām kļūdām vai izlaidumiem jebkurā saturā vai jebkādiem jebkāda veida zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies pakalpojuma lietošanas vai jebkāda satura (vai produkta), kas publicēts, pārsūtīts vai citādi darīts pieejams, izmantojot pakalpojumu, rezultātā, pat ja par to iespējamību ir informēts. Tā kā dažās valstīs vai jurisdikcijās nav atļauts izslēgt vai ierobežot atbildību par izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, šādās valstīs vai jurisdikcijās mūsu atbildība tiek ierobežota līdz likumā atļautajam maksimālajam apjomam.

13. iedaļa - Atlīdzība

Piekrītot šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un turēt Window Breaker, mūsu mātesuzņēmumu, meitasuzņēmumus, filiāles, partnerus, vadītājus, direktorus, aģentus, darbuzņēmējus, licencētājus, pakalpojumu sniedzējus, apakšuzņēmējus, piegādātājus, praktikantus un darbiniekus nekaitīgus pret jebkādām prasībām vai prasījumiem, tostarp pamatotām advokātu izmaksām, ko izvirzījusi trešā persona, pamatojoties uz to, ka esat pārkāpis šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus vai šeit minētos dokumentus, vai esat pārkāpis kādu likumu vai trešās personas tiesības.

14. iedaļa - Atdalāmība

Ja kāds no šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu noteikumiem tiek uzskatīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šāds noteikums paliek izpildāms, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti. Neizpildāmā daļa tiek uzskatīta par atdalītu no šiem Pakalpojuma noteikumiem, un šāds lēmums neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību.

15. iedaļa - izbeigšana

Iesaistīto pušu pienākumi un parādi, kas radušies pirms līguma laušanas datuma, paliek spēkā arī pēc šā līguma laušanas, ņemot vērā visus mērķus un nolūkus. Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi paliek spēkā, ja vien kāda no pusēm tos nepārtrauc. Jums ir iespēja jebkurā laikā izbeigt šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, informējot mūs par savu lēmumu pārtraukt mūsu Pakalpojumu izmantošanu vai pārtraucot izmantot mūsu vietni.

Ja pēc mūsu ieskatiem jūs neievērojat kādu no šo Pakalpojuma sniegšanas noteikumu nosacījumiem vai noteikumiem vai ja mums rodas aizdomas par šādu pārkāpumu, mēs paturam tiesības jebkurā laikā izbeigt šo līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma. Šādos gadījumos jūs joprojām būsiet atbildīgs par visām nesamaksātajām summām līdz līguma izbeigšanas dienai ieskaitot. Turklāt mēs varam liegt jums piekļuvi mūsu Pakalpojumiem (vai jebkurai to daļai), ja uzskatām to par nepieciešamu.

16. sadaļa - Pilnīgs līgums

Mūsu nespēja izmantot vai īstenot jebkuras šo Pakalpojuma sniegšanas noteikumu tiesības vai noteikumus neatceļ mūsu tiesības to darīt nākotnē. Šie Pakalpojuma sniegšanas noteikumi kopā ar jebkurām politikām vai darbības noteikumiem, ko mēs publicējam šajā vietnē vai kas ir saistīti ar Pakalpojumu, veido pilnīgu vienošanos starp jums un mums, kas reglamentē Pakalpojuma izmantošanu. Tie aizstāj jebkādus iepriekšējos vai līdzšinējos mutiskos vai rakstiskos līgumus, paziņojumus un priekšlikumus starp jums un mums (tostarp jebkādas iepriekšējās Pakalpojuma noteikumu versijas). Jebkādas neskaidrības šo Pakalpojuma noteikumu interpretācijā netiek interpretētas pret to pusi, kas tos ir izstrādājusi.

17. iedaļa - Piemērojamie tiesību akti

Šie noteikumi un nosacījumi ir pakļauti Amerikas Savienoto Valstu likumiem un tiek interpretēti saskaņā ar tiem.

18. sadaļa - Izmaiņas pakalpojuma sniegšanas noteikumos

Jums ir iespēja jebkurā laikā pārskatīt jaunāko Pakalpojumu sniegšanas noteikumu versiju šajā lapā. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem atjaunināt, grozīt vai aizstāt jebkuru šo Noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus un grozījumus mūsu tīmekļa vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārskatīt mūsu tīmekļa vietni, lai uzzinātu par jebkādām izmaiņām. Jūsu turpmāka mūsu tīmekļa vietnes vai Pakalpojuma izmantošana vai piekļuve tai vai Pakalpojumam pēc jebkādu šo Noteikumu grozījumu publicēšanas nozīmē, ka jūs piekrītat šīm izmaiņām.

Iepirkumu grozs
Sāciet rakstīt, lai redzētu meklējamos produktus.
Veikals
0 prece Grozs