Polityka prywatności

Podczas odwiedzania lub dokonywania zakupów w witrynie windowbreaker.net (zwanej dalej "Witryną" lub "my"), niniejsza Polityka prywatności określa proces gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkownika.

Sekcja 1 - W jaki sposób przetwarzamy informacje o użytkowniku?

Jeśli anulujesz zamówienie na stronie windowbreaker.net w ciągu 24 godzin od zakupu, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy. Zwroty zażądane w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia i przed zakończeniem dostawy będą wiązały się z opłatami transakcyjnymi. Zamówień nie można anulować po upływie 30 dni od daty wysyłki.

Podczas nawigacji po naszej witrynie automatycznie uzyskujemy adres protokołu internetowego (IP) komputera, który pomaga nam poznać przeglądarkę i system operacyjny użytkownika.

Za zgodą użytkownika możemy również wykorzystywać marketing e-mailowy do wysyłania informacji o naszej witrynie, ogłaszania nowych produktów i udostępniania innych wiadomości.

Sekcja 2 - Zgoda

Przekazując nam dane osobowe w celu sfinalizowania transakcji, weryfikacji karty kredytowej, złożenia zamówienia, zorganizowania dostawy lub ułatwienia zwrotu, użytkownik w sposób dorozumiany udziela nam zgody na gromadzenie tych informacji.

Jeśli będziemy potrzebować danych osobowych użytkownika z innego powodu, np. w celach marketingowych, bezpośrednio poprosimy go o wyraźną zgodę lub zapewnimy mu możliwość odmowy.

Po wyrażeniu zgody, jeśli użytkownik zmieni zdanie, ma możliwość cofnięcia zgody na kontaktowanie się z nim lub na dalsze gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie jego danych, kontaktując się z nami w dowolnym momencie.

Sekcja 3 - Ujawnianie informacji

Udostępniamy pewne dane osobowe partnerom strategicznym, którzy współpracują z nami w zakresie dostarczania naszych produktów i usług lub wspierania naszych działań marketingowych skierowanych do klientów. Informacje te są udostępniane wyłącznie tym partnerom w celu ulepszenia lub przyspieszenia dostarczania naszych produktów, usług i reklam i nie są udostępniane stronom trzecim do ich niezależnego użytku marketingowego bez uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika.

Sekcja 4 - Usługi stron trzecich

Zazwyczaj zewnętrzni dostawcy, z którymi współpracujemy, będą gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, które dla nas świadczą.

Jednak niektórzy zewnętrzni dostawcy usług, tacy jak bramki płatnicze i podmioty przetwarzające transakcje płatnicze, mają własne polityki prywatności, które mają zastosowanie do informacji, które musimy im przekazać w celach związanych z transakcją.

Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych dostawców, aby zrozumieć, w jaki sposób dane osobowe użytkownika będą przez nich traktowane. Da ci to wgląd w to, jak ci dostawcy obchodzą się z twoimi danymi osobowymi.

Należy również pamiętać, że niektórzy z tych dostawców mogą znajdować się lub posiadać obiekty w innych jurysdykcjach niż my lub użytkownik. W rezultacie, jeśli użytkownik zaangażuje się w transakcję, która obejmuje usługi zewnętrznego dostawcy, jego informacje mogą podlegać prawu jurysdykcji, w których znajduje się ten dostawca lub jego obiekty.

Z chwilą opuszczenia naszej witryny lub przekierowania do witryny lub aplikacji strony trzeciej, nasza Polityka prywatności i Warunki korzystania z naszej witryny przestają mieć zastosowanie do użytkownika.

Sekcja 5 - Bezpieczeństwo

Podejmujemy uzasadnione środki i postępujemy zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi, aby chronić dane osobowe użytkownika przed niewłaściwą utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Po otrzymaniu informacji o karcie kredytowej użytkownika szyfrujemy je przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL) i przechowujemy przy użyciu szyfrowania AES-256. Chociaż żadna metoda transmisji elektronicznej lub przechowywania danych nie jest bezpieczna, spełniamy wszystkie wymagania PCI-DSS i wdrażamy dodatkowe powszechnie akceptowane standardy branżowe.

Sekcja 6 - Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które zapisują informacje w przeglądarkach internetowych, powszechnie używane do przechowywania i pobierania identyfikatorów i innych szczegółów na komputerach, telefonach i różnych urządzeniach. Ponadto z analogicznych powodów korzystamy z innych technologii, takich jak dane przechowywane w przeglądarce internetowej lub urządzeniu, identyfikatory powiązane z urządzeniem i inne rodzaje oprogramowania.

Pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania, zabezpieczania i ulepszania naszych produktów i usług. Obejmuje to dostosowywanie treści, dostarczanie i analizowanie reklam, rozumienie zachowań użytkowników i zapewnianie bezpieczeństwa. Ważne jest, aby pamiętać, że konkretne pliki cookie mogą się różnić w zależności od konkretnych witryn internetowych i usług, z którymi użytkownik wchodzi w interakcję.

Sekcja 7 - Wiek przyzwolenia

Uzyskując dostęp do tej witryny, użytkownik potwierdza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że osiągnął pełnoletniość w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraził zgodę na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające na jego utrzymaniu.

Sekcja 8 - Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w dowolnym momencie, dlatego zalecamy jej częste przeglądanie. Wszelkie zmiany lub wyjaśnienia wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia znaczących zmian w niniejszej polityce, poinformujemy użytkownika o aktualizacji, aby był świadomy tego, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i na jakich warunkach, jeśli takie istnieją, są one udostępniane lub wykorzystywane.

Pytania i informacje kontaktowe

W przypadku pytań lub w celu podjęcia któregokolwiek z poniższych działań dotyczących danych osobowych - dostępu, poprawienia, zmiany, usunięcia lub zażądania dalszych informacji - prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Koszyk
Zacznij wpisywać, aby zobaczyć produkty, których szukasz.
Sklep
0 pozycje Wózek