Zásady ochrany osobných údajov

Keď navštívite alebo nakúpite na stránke windowbreaker.net (ďalej len "stránka" alebo "my"), tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú proces, ktorým sa zhromažďujú, využívajú a zverejňujú vaše osobné údaje.

Časť 1 - Ako spracúvame vaše informácie?

Ak zrušíte objednávku na windowbreaker.net do 24 hodín od nákupu, dostanete späť plnú sumu. Vrátenie peňazí vyžiadané medzi 24 hodinami po odoslaní objednávky a pred dokončením dodávky bude spoplatnené transakciou. Objednávky nie je možné zrušiť po uplynutí 30 dní od dátumu odoslania.

Pri prechádzaní našej stránky automaticky získavame adresu internetového protokolu (IP) vášho počítača, ktorá nám pomáha zistiť informácie o vašom prehliadači a operačnom systéme.

S vaším súhlasom môžeme tiež používať e-mailový marketing na zasielanie informácií o našej stránke, oznamovanie nových produktov a zdieľanie ďalších noviniek.

Oddiel 2 - Súhlas

Keď nám poskytnete osobné údaje na účely dokončenia transakcie, overenia vašej kreditnej karty, zadania objednávky, zorganizovania doručenia alebo uľahčenia vrátenia tovaru, nepriamo nám dávate súhlas na zhromažďovanie týchto informácií.

Ak budeme potrebovať vaše osobné údaje z iného dôvodu, napríklad na marketing, priamo vás požiadame o výslovný súhlas alebo vám poskytneme možnosť odmietnuť ich.

Po prihlásení, ak si to rozmyslíte, máte možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas s tým, aby sme vás kontaktovali, alebo aby sme pokračovali v zhromažďovaní, používaní alebo zverejňovaní vašich informácií, a to tak, že sa nám ozvete.

Oddiel 3 - Zverejnenie

Niektoré osobné údaje zdieľame so strategickými partnermi, ktorí s nami spolupracujú pri poskytovaní našich produktov a služieb alebo pri podpore našich marketingových aktivít smerom k zákazníkom. Tieto informácie sa zdieľajú výlučne s týmito partnermi s cieľom zlepšiť alebo urýchliť poskytovanie našich produktov, služieb a reklamy a nezdieľajú sa s tretími stranami na ich nezávislé marketingové použitie bez vášho výslovného predchádzajúceho súhlasu.

Oddiel 4 - Služby tretích strán

Poskytovatelia tretích strán, s ktorými spolupracujeme, zvyčajne zhromažďujú, používajú a zverejňujú vaše informácie len v rozsahu potrebnom na vykonávanie služieb, ktoré nám poskytujú.

Niektorí poskytovatelia služieb tretích strán, ako sú platobné brány a spracovatelia platobných transakcií, však majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na informácie, ktoré im musíme poskytnúť na účely súvisiace s vašimi transakciami.

Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov a pochopili, ako budú zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi. Získate tak prehľad o tom, ako títo poskytovatelia zaobchádzajú s vašimi osobnými údajmi.

Je tiež dôležité si uvedomiť, že niektorí z týchto poskytovateľov sa môžu nachádzať alebo mať zariadenia v iných jurisdikciách ako vy alebo my. V dôsledku toho, ak sa zapojíte do transakcie, ktorá zahŕňa služby poskytovateľa tretej strany, vaše údaje môžu podliehať zákonom jurisdikcie (jurisdikcií), v ktorej sa tento poskytovateľ alebo jeho zariadenia nachádzajú.

Hneď ako opustíte našu webovú lokalitu alebo budete presmerovaní na webovú lokalitu alebo aplikáciu tretej strany, naše zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania našej webovej lokality sa na vás prestanú vzťahovať.

Oddiel 5 - Bezpečnosť

Prijímame primerané opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy v odvetví, aby sme chránili vaše osobné údaje pred nevhodnou stratou, zneužitím, prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením.

Po prijatí informácií o vašej kreditnej karte ich zašifrujeme pomocou technológie Secure Socket Layer (SSL) a uložíme ich pomocou šifrovania AES-256. Hoci žiadna metóda elektronického prenosu alebo ukladania nie je 100% bezpečná, dodržiavame všetky požiadavky PCI-DSS a uplatňujeme ďalšie všeobecne uznávané priemyselné normy.

Časť 6 - Súbory cookie

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré ukladajú informácie do webových prehliadačov a bežne sa používajú na ukladanie a načítavanie identifikátorov a iných údajov v počítačoch, telefónoch a rôznych zariadeniach. Okrem toho používame z podobných dôvodov aj iné technológie, ako sú údaje uložené vo webovom prehliadači alebo zariadení, identifikátory prepojené so zariadením a iné typy softvéru.

Súbory cookie sa používajú na poskytovanie, ochranu a zlepšovanie našich produktov a služieb. To zahŕňa prispôsobenie obsahu, poskytovanie a analýzu reklám, pochopenie správania používateľov a zabezpečenie bezpečného používania. Je nevyhnutné si uvedomiť, že konkrétne používané súbory cookie sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych webových stránok a služieb, s ktorými komunikujete.

Oddiel 7 - Veková hranica súhlasu

Prístupom na túto stránku potvrdzujete, že ste dosiahli vek plnoletosti v štáte alebo provincii vášho bydliska, alebo že ste dosiahli vek plnoletosti v štáte alebo provincii vášho bydliska a poskytli ste súhlas na používanie tejto stránky vašim maloletým závislým osobám.

Časť 8 - Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek aktualizované, preto ich odporúčame často kontrolovať. Akékoľvek zmeny alebo vysvetlenia nadobudnú okamžitú účinnosť po ich uverejnení na webovej lokalite. Ak dôjde k významným zmenám týchto zásad, budeme vás o aktualizácii informovať, aby ste mali prehľad o tom, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých podmienok ich prípadne zdieľame alebo používame.

Otázky a kontaktné informácie

V prípade otázok alebo ak chcete vykonať niektorú z nasledujúcich činností týkajúcich sa vašich osobných údajov - získať prístup k nim, opraviť ich, zmeniť, vymazať alebo požiadať o ďalšie informácie - obráťte sa na nás na adrese [email protected].

Nákupný košík
Začnite písať, aby ste videli produkty, ktoré hľadáte.
Obchod
0 položky Košík