Условия за ползване

Навсякъде в сайта термините "ние", "нас" и "наш" принадлежат на самия windowbreaker.net. Ние предлагаме този уебсайт, включително цялата информация и услуги, достъпни от тази платформа, на вас, потребителя, при условие че потвърдите и приемете всички условия, правила и известия, посочени тук.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да влезете в нашия уебсайт или да го използвате. С достъпа до или използването на която и да е част от този сайт вие се съгласявате да спазвате тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с което и да е от условията, изложени тук, нямате право да осъществявате достъп до сайта или да използвате която и да е от неговите услуги. Ако настоящите Условия за ползване се тълкуват като оферта, приемането им е изрично ограничено до настоящите Условия за ползване.

Раздел 1 - Условия на онлайн магазина

С приемането на настоящите Условия за ползване потвърждавате, че сте навършили пълнолетие в държавата или провинцията, в която живеете, или че сте навършили пълнолетие в държавата или провинцията, в която живеете, и сте се съгласили, че ще позволим на всички ваши непълнолетни зависими лица да използват сайта.

Забранено ви е да използвате нашите продукти за каквито и да било незаконни или неразрешени цели, а използването на Услугите не трябва да нарушава никакви закони, приложими във вашата юрисдикция (включително, без ограничение, закони за авторското право). Трябва да се въздържате от предаване на червеи, вируси или друг код с разрушителен характер. Всяко нарушение или нарушение на тези Условия ще доведе до незабавно прекратяване на Услугите ви.

Раздел 2 - Общи условия

Запазваме си правото да откажем услуга на всяко лице по всяко време и по всякаква причина. Вие потвърждавате, че Вашето съдържание (с изключение на информация за кредитни карти) може да бъде предавано некриптирано и може да включва предавания в различни мрежи и промени, за да съответства и да се адаптира към техническите изисквания на свързаните мрежи или устройства.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате който и да е сегмент от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата, включително всеки контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас.

Раздел 3 - Точност Пълнота и навременност на информацията

Ние не носим отговорност, ако информацията, представена на този сайт, е неточна, непълна или неактуална. Съдържанието на този сайт се предлага единствено за общи информационни цели и не трябва да се разчита на него или да се използва като единствена основа за вземане на решения, без да се консултирате с първични, по-точни, по-изчерпателни или по-актуални източници на информация. Всяко разчитане на съдържанието, предоставено на този сайт, се извършва на ваш собствен риск.

Този сайт може да включва определени исторически данни. Историческите данни по своята същност може да не са актуални и се предоставят единствено за справка. Запазваме си правото да променяме съдържанието на този сайт, когато е необходимо, но не сме задължени да актуализираме информацията на нашия сайт. Вие потвърждавате, че е ваша отговорност да следите за всички промени, направени в нашия сайт.

Раздел 4 - Промени в услугата и цените

Цените на нашите продукти могат да се променят без предварително уведомление. Запазваме си правото да променяме или прекратяваме Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предварително уведомление по всяко време. Ние не носим отговорност пред вас или трета страна за каквито и да било модификации, промени в цените, спиране или прекратяване на Услугата.

Раздел 5 - Продукти или услуги (ако е приложимо)

Постарали сме се да представим цветовете и изображенията на нашите продукти в магазина възможно най-точно. Въпреки това не можем да гарантираме, че изобразяването на цветовете на монитора на вашия компютър ще бъде напълно точно.

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни единствено онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги може да са с ограничени количества и могат да бъдат върнати или заменени само по начина, описан в нашата Политика за връщане.

Запазваме си правото, но не и задължението, да ограничаваме продажбата на нашите продукти или услуги за всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражняваме това право по преценка за всеки отделен случай. Освен това си запазваме правото да налагаме количествени ограничения за всички продукти или услуги, които предоставяме.

Всички описания на продукти или цени могат да бъдат променяни по всяко време без предварително уведомление, единствено по наша преценка. Запазваме си правото да прекратим наличността на всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за продукт или услуга, представена на този сайт, е невалидна, когато е забранена от закона.

Не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или другите материали, придобити или получени от вас, ще отговори на вашите очаквания, нито гарантираме, че всички грешки в Услугата ще бъдат отстранени.

Раздел 6 - Точност на информацията за фактуриране и сметка

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която сте направили при нас. Можем, по наша преценка, да ограничим или отменим закупените количества за едно лице, за едно домакинство или за една поръчка. Такива ограничения могат да се прилагат за поръчки, направени в рамките на един и същ клиентски акаунт, една и съща кредитна карта и/или поръчки, използващи идентични адреси за фактуриране и/или доставка. Ако решим да променим или отменим дадена поръчка, ще положим усилия да ви информираме, като се свържем с вас на имейл адреса и/или адреса за фактуриране/телефона, предоставени по време на подаването на поръчката.

Съгласявате се да предоставяте актуални, изчерпателни и точни данни за покупките и сметките за всички транзакции, извършени в нашия магазин. Освен това се съгласявате своевременно да актуализирате профила си и друга относима информация, като например имейл адрес, номера на кредитни карти и дати на изтичане на валидността им, за да улесните извършването на транзакциите си и да ни дадете възможност да се свържем с вас при необходимост.

Раздел 7 - Връзки с трети страни

Някои съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, могат да включват материали от трети страни.

Връзките към уебсайтове на трети страни на този сайт могат да ви пренасочат към уебсайтове, които не са свързани с нас. Ние не се ангажираме да преглеждаме или оценяваме съдържанието или точността на тези уебсайтове на трети страни и не гарантираме, нито поемаме каквато и да е отговорност за материали или уебсайтове, предоставени от трети страни, или за други материали, продукти или услуги, предлагани от трети страни.

Ние не носим отговорност за вреди или щети, произтичащи от закупуването или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Преди да участвате в каквато и да е транзакция, моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате. Всички оплаквания, претенции, притеснения или запитвания относно продукти на трети страни трябва да бъдат адресирани директно до третата страна.

Раздел 8 - Коментари на потребителите, обратна връзка и други подадени данни

Ако по наше искане предоставите определени конкретни материали или ако доброволно предоставите творчески идеи, предложения, предложения, планове или друго съдържание, независимо дали чрез онлайн платформи, електронна поща, пощенска пратка или по друг начин (наричани общо "коментари"), вие се съгласявате, че можем да използваме, без ограничение, вашите коментари във всякаква среда, включително, но не само, да ги редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме и превеждаме. Ние не сме задължени да:

 1. Запазете поверителността на всички коментари;
 2. Предоставете компенсация за всички коментари;
 3.  Отговорете на всички коментари.

Запазваме си правото, въпреки че не сме задължени, да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което по наша преценка считаме за незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, клеветническо, порнографско, непристойно или по друг начин неприемливо, или което нарушава правата на интелектуална собственост на някоя от страните или настоящите Условия за ползване.

Потвърждавате и се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават правата на трети страни, включително, но не само, авторските права, търговските марки, неприкосновеността на личния живот, личността или други лични или имуществени права. Освен това се съгласявате, че Вашите коментари няма да съдържат клеветнически, незаконни, обидни или непристойни материали, нито пък ще съдържат компютърни вируси или друг зловреден софтуер, който потенциално би могъл да наруши работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт. Забранено ви е да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой друг, освен за себе си, или да заблуждавате нас или трети страни относно произхода на коментарите. Вие носите цялата отговорност за точността на всички коментари, които правите. Ние не поемаме отговорност и не поемаме никакви задължения за коментари, публикувани от вас или от трети лица.

Раздел 9 - Лична информация

Предоставянето на лична информация от Ваша страна чрез уебсайта е предмет на нашите Политика за поверителност, в който е описано как събираме, използваме и защитаваме вашите данни.

Раздел 10 - Грешки, неточности и пропуски

От време на време е възможно да се появяват типографски грешки, неточности или пропуски в информацията, предоставена на нашия сайт или чрез Услугата. Те могат да се отнасят до описания на продукти, цени, промоции, оферти, такси за доставка на продукти, време за транспортиране и наличност. Ние си запазваме правото да коригираме такива грешки, неточности или пропуски. Освен това си запазваме правото да променяме или актуализираме информацията или да отменяме поръчки, ако се установи, че информацията в Услугата или на някой свързан уебсайт е неточна, без предварително уведомление (дори след като сте направили поръчката си).

Не сме длъжни да актуализираме, преработваме или разясняваме информацията, предоставена в Услугата или на свързания уебсайт, включително информацията за цените, освен в случаите, когато това е предвидено от закона. Липсата на посочена дата на актуализация или опресняване в Услугата или на който и да е свързан уебсайт не трябва да се тълкува като означаваща, че цялата информация, съдържаща се в нея, е преразгледана или актуализирана.

Раздел 11 - Забранени употреби

В допълнение към другите забрани, описани в Условията за ползване, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание за следните цели:

 • участие в незаконни дейности;

 • Подстрекаване на други лица да участват в незаконни действия;

 • Нарушаване на всякакви международни, федерални, провинциални или щатски разпоредби, правила, закони или местни наредби;

 • Нарушаване или нарушаване на нашите права на интелектуална собственост или на правата на други лица;

 • тормоз, злоупотреба, обида, вреда, клевета, обида, унижение, сплашване или дискриминация въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане;

 • Предоставяне на невярна или подвеждаща информация;

 • Качване или предаване на вируси или друг вид злонамерен код, който може да засегне функционалността или работата на Услугата, свързаните уебсайтове, други уебсайтове или интернет;

 • Събиране или проследяване на лична информация на други лица;

 • участие в изпращане на спам, фишинг, фарминг, претекст, паяжиниране, пълзене или скрейпинг;

 •  Използване на Услугата за непристойни или неморални цели;

 • Намеса или заобикаляне на функциите за сигурност на Услугата, свързаните уебсайтове, други уебсайтове или интернет.

Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или на всеки свързан уебсайт, ако нарушите някоя от тези забранени употреби.

Раздел 12 - Отказ от гаранции; ограничаване на отговорността

Не гарантираме, че резултатите, получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни. Вие се съгласявате, че понякога можем да спрем услугата за неопределен период от време или да я прекратим по всяко време, без да ви уведомяваме предварително.

Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността за използване на услугата е единствено на ваш собствен риск. Услугата, както и всички продукти и услуги, предоставяни ви чрез услугата, се предлагат (освен ако не е изрично посочено от нас) "такива, каквито са" и "такива, каквито са на разположение" за ваша употреба, без никакви изявления, гаранции или условия от какъвто и да е вид, независимо дали са изрични или подразбиращи се. Това включва всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, качество, годност за определена цел, трайност, собственост и ненарушаване на права.

При никакви обстоятелства Window Breaker, нашите директори, служители, работници, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за каквато и да е вреда, загуба, претенция или каквито и да е преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение, пропуснати ползи, пропуснати приходи, пропуснати спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или други подобни щети, независимо дали се основават на договор, деликт (включително небрежност), стриктна отговорност или по друг начин, произтичащи от използването на услугата или на продукти, получени чрез услугата, или за всякакви други претенции, свързани по някакъв начин с използването на услугата или на продукт, включително, но не само, за грешки или пропуски в съдържанието, или за загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на услугата или на съдържание (или продукт), публикувано, предавано или по друг начин достъпно чрез услугата, дори и да сте уведомени за възможността за това. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, позволена от закона.

Раздел 13 - Обезщетение

Съгласявайки се с настоящите Условия за ползване, Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и държите Window Breaker, нашата компания майка, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители невредими по отношение на всякакви искове или искания, включително разумни адвокатски хонорари, предявени от трета страна поради нарушаването от Ваша страна на настоящите Условия за ползване или документите, посочени в тях, или нарушаването от Ваша страна на закон или правата на трета страна.

Раздел 14 - Разделимост

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване бъде счетена за незаконна, невалидна или неприложима, тази разпоредба ще остане приложима в максималната степен, позволена от приложимото законодателство. Неприложимата част се счита за отделена от настоящите Условия за ползване, като това определение не оказва влияние върху валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

Раздел 15 - Прекратяване

Отговорностите и дълговете на участващите страни, които са били натрупани преди датата на прекратяване, остават валидни дори след прекратяването на настоящото споразумение за всички намерения и цели. Настоящите Условия за ползване остават в сила, освен ако не бъдат прекратени от някоя от страните. Имате възможност да прекратите настоящите Условия за ползване по всяко време, като ни информирате за решението си да преустановите използването на нашите Услуги или като престанете да използвате нашия сайт.

Ако по наше усмотрение не спазвате някое от условията или разпоредбите на настоящите Условия за ползване или ако подозираме такова неспазване, си запазваме правото да прекратим това споразумение по всяко време без предварително уведомление. В такива случаи ще продължите да носите отговорност за всички дължими суми до датата на прекратяване включително. Освен това можем да ви откажем достъп до нашите Услуги (или до част от тях), ако сметнем това за необходимо.

Раздел 16 - Цялостно споразумение

Неуспехът ни да упражним или наложим някое право или разпоредба на тези Условия за ползване не отменя правото ни да го направим в бъдеще. Настоящите Условия за ползване, заедно с всички политики или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или свързани с Услугата, представляват пълното споразумение между вас и нас, уреждащо използването на Услугата от ваша страна. Те заместват всички предишни или едновременни споразумения, съобщения и предложения, устни или писмени, между вас и нас (включително всички предишни версии на Условията за ползване). Всякакви неясноти при тълкуването на настоящите Условия за ползване няма да се тълкуват в ущърб на страната, която ги е изготвила.

Раздел 17 - Управляващо право

Тези условия са предмет на и се тълкуват в съответствие със законите на Съединените щати.

Раздел 18 - Промени в Условията за ползване

Имате възможност да прегледате последната версия на Условията за ползване на тази страница по всяко време. Запазваме си правото по свое усмотрение да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от настоящите Условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваше задължение е периодично да преглеждате нашия уебсайт за всякакви промени. Продължаващото използване на нашия уебсайт или Услугата или достъпът до тях след публикуването на промени в настоящите Условия за ползване означава, че приемате тези промени.

Количка за пазаруване
Започнете да пишете, за да видите продуктите, които търсите.
Магазин
0 елементи Количка